Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyhedsbrev august 2016

Denne nyhed er publiceret den 01. September 2016


Læs direktionens nyhedsbrev fra august.

Der er nu fuld gang i alle dele af den kommunale organisation. Direktionen håber, at alle har haft en dejlig sommer, så vi er klar til at løse efterårets opgaver.

En af de første opgaver for Byrådet er fastlæggelse af budgettet for det kommende år. Økonomi- og Erhvervsudvalget har i dag haft møde med HovedMED, hvor politikerne har fået gode input til, hvad man skal huske på i forbindelse med budgetlægningen.

På forhånd var Byrådets forhåbning nok, at man undgik besparelser, fordi KL og regeringen indgik en aftale om kommunernes økonomi i juni måned, som nok var bedre end frygtet. Kommunerne får flere indtægter end forventet, og kommunerne skal ikke aflevere 1% af sine budgetter til staten, - man kan nøjes med at aflevere 0,25%. Vi må imidlertid også konstatere, at skatteindtægterne slet ikke er steget, og det kan mærkes, når kommunens udgifter til løn og priser stiger. Og så har ændringerne i energipriserne gjort, at det tager noget længere tid at realisere gevinsterne ved de mange energitiltag, end man forudsagde for et år siden. Alt dette gør, at der nok skal ske besparelser på op imod 30 mio. kr., hvis der også skal være plads til nogen af ønskerne om budgetudvidelser. Politikerne mødes til budgetkonference den 8.-9. september, - så må vi se, om de kan blive enige om næste års budget.

En anden opgave her i september er værdiprocessen. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 fik Varde Kommune et sæt værdier, som er baseret på et såkaldt værdihus. Direktionen besluttede i foråret at igangsætte en proces, hvor der skal ske en modernisering af værdierne, så de bliver mere nutidige, ligesom værdierne skal være retningsgivende for måden, vi agerer på både udadtil og indadtil. Midt i september afholder vi et borgermøde, hvor offentligheden også kan komme med indspark, og midt i oktober bliver der arrangeret en værdidag, hvor der skal arbejdes med formuleringen af de nye værdier. Lige nu kan du give dit indspark til ord og holdninger om de kommende værdier til dit LokalMED frem til den 14. september.

Lidt senere i september skal vi i gang med at udfylde APV og trivselsundersøgelsen, som besvares omkring uge 37-39. Direktionen vil gerne opfordre alle til at svare på undersøgelsen, så vi kan få et så retvisende grundlag at håndtere vores arbejdsmiljøindsats og mere generelle trivselsarbejde på, som overhovedet muligt.

På mandag offentliggør DI sin undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med kommunernes erhvervsservice. Uanset hvordan det går, så har alle dele af organisationen et ansvar til at have blik herpå. God erhvervsservice er god myndighedsbehandling, god dialog og gode skoler, ældrepleje mv. Sidste år blev vi nummer 28 ud af landets kommuner. Det var en flot placering, men vi håber det bliver endnu højere i år. Hvis vi får en god placering, så kan alle være stolte heraf. Hvis vi får en dårlig placering må vi alle spørge, hvad vi hver især kan gøre for, at der bliver forbedringer.