Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyhedsbrev - december 2015

Denne nyhed er publiceret den 18. December 2015


Kære medarbejdere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak til alle for indsatsen gennem det år, der snart er gået.

Vi har nået meget i 2015. Visionsarbejde, Formidlingsprisen til Varde Bibliotek, indvielse af Naturpark Vesterhavet, modtagelse af flygtninge, indvielse af rådhus, levende og åbne skoler, nye muligheder til handicappede, udarbejdelse af vision for dagtilbudsområdet og et ældreområde, hvor flere bliver gamle, og hvor der derfor er opmærksomhed på både rehabilitering og tryghed til vore ældre medborgere.

Mange flere områder kunne nævnes - godt gået!

HovedMED havde årets sidste møde den 17. december, hvor man blandt andet drøftede kvantitative krav og følelsesmæssige krav.

Det er tydeligt, at mange synes, at der er et ganske stort arbejdspres på deres arbejdspladser, og samtidig har vi nok alle en bred erkendelse af, at der næppe tilføres nævneværdige ressourcer til den kommunale organisation i de kommende år.

Vi kommer derfor til at hjælpe hinanden med, hvordan vi løser opgaverne så nemt og kvalificeret som muligt, og vi kommer til at sætte fokus på, hvordan vi med vores faglighed kan bruge energien der, hvor behovene er størst.

I forhold til de følelsesmæssige krav er det vigtigt, at vi kærer os om hinanden, og selvfølgelig også, at man oplever en ledelse, der er tilgængelig. Mange har jobs, hvor vi indimellem kan blive udfordret af borgere, som er kede af det, og så er det vigtigt, at de sociale relationer på jobbet fungerer. Der skal være en social kapital, som vi også drøftede på Arbejdsmiljøkonferencen.

Næste år vil også byde på udfordringer. Vi skal have kigget på kommunens værdier og ledelsesgrundlag, og der vil blive barslet med en plejeboligplan. Spændende bliver det også, hvordan Byrådet vil arbejde med strukturen på skole- og dagtilbudsområdet.

2016 skal nok blive begivenhedsrig.