Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyhedsbrev juli

Denne nyhed er publiceret den 30. June 2016


Direktionenes nyhedsbrev for juli - om dronningebesøg, sygefravær og organiseringen på social- og sundhedsområdet.

Sommeren står for døren, og selvom dagene allerede er begyndt at blive en anelse kortere, så er der forhåbentlig udsigt til rigeligt med sol og lune aftener – og en velkommen ferie for langt de fleste medarbejdere.

Juni har været begivenhedsrig, men et helt særligt minde har alligevel været Dronningens besøg her i kommunen i begyndelsen af måneden. Besøget var meget vellykket, fordi rigtig mange ydede et stort stykke arbejde, og selv vejret viste sig fra sin bedste side.

Noget, vi dog ikke kunne forberede os på gennem vores forberedelser, var Cirkus Arenas pludselige rolle i besøget. Vi havde på forhånd fået at vide, at vi skulle undgå løstsiddende plastic og plakater, hvor kareten skulle køre, og derfor havde vi indskrevet i kontrakten med Cirkus Arena, at plakaterne ikke kunne hænge i lygtepælene, imens Dronningen var på besøg.

Desværre havde Cirkus Arena overset dette og var meget flittige til at kommunikere med os gennem Ekstra Bladet i stedet for direkte til os. Heldigvis er det ikke sådan, vi plejer at have dialogen her i kommunen. I Vestjylland er der normalt forståelse for, at de bedste resultater opnås ved at mødes over en kop kaffe, men det var desværre ikke stilen fra Cirkus Arena, som hellere ville gøre det til et større mediecirkus.

Nå, men vi fik alligevel et vellykket besøg af Dronningen, Cirkus Arena fik vist også en velbesøgt forestilling, og vi fik nogle lærepenge med hensyn til, hvordan vi håndterer en pludselig mediekrise.

På en helt anden front er det rigtig godt at se, hvordan sygefraværet er begyndt at falde. Jeg ved, at der længe har været gjort en indsats, men det er rart at følge, hvordan fraværet falder i store dele af organisationen. Vi har endnu ikke nået vores mål om at hente 10.000 dages sygefravær, men vi nærmer os. Det vil være flot, hvis vi i stedet for 10.000 dage med sygefravær kan opnå 10.000 dage til nærvær.

Efter sommerferien indleder vi trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter her i området. Regeringen har jo sine egne trepartsforhandlinger, og det har inspireret os til lokale forhandlinger om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at løse den tiltagende mangel på arbejdskraft, hvordan vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og hvordan vi får de mange nye flygtninge i gang på arbejdsmarkedet. Det bliver spændende. Kun i fællesskab kan vi løse de udfordringer.

I de kommende måneder vil der også skulle kigges på organiseringen af social- og sundhedsområdet. Organiseringen har betydning for rigtig mange medarbejdere og vil berøre mange af jer, der har den daglige kontakt med borgerne. Det er direktionens forhåbning, at den fremtidige organisering vil skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige aktører, som bidrager til en god hverdag for ældre og handicappede.

Direktionen vil gerne ønske alle medarbejdere en rigtig dejlig sommer og tak for denne sæson.