Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyhedsbrev juni 2016

Denne nyhed er publiceret den 31. May 2016


Kære alle

Så er det lige op over – at Dronningen kommer på besøg i Varde Kommune. Jeg har aldrig oplevet, at der til et arrangement har været så mange og så grundige forberedelser som til dette arrangement. Det er mit indtryk, at der efterhånden er styr på enhver detalje, og lige nu tegner det til, at vejret også bliver perfekt, så det kan danne en fin ramme om besøget. Jeg håber, I alle får en god dag med oplevelser og indtryk.

I det hele taget er det tid for festlige begivenheder. Music4free blev afviklet for et par uger siden, og i sidste weekend var der Fest- og Kulturuge i Varde. Og vi havde også en vellykket nationalparkdag den 22. maj, hvor mange mennesker var på de fem besøgssteder.

Lige nu er der en del usikkerhed om kommunernes økonomi, fordi der ikke er udsigt til enighed mellem KL og regeringen om budgetudsigterne for 2017. Regeringen har ret i, at det selvsagt også har betydning, hvor mange penge kommunerne bruger, men jeg synes ikke, der er meget anerkendelse af kommunernes stadige indsats for at effektivisere. I de senere år er der blevet færre ansatte i kommunerne samtidig med, at man vel må anerkende, at det stigende antal ældre, flygtningeopgaven og de mange reformer stiller øgede krav til, hvad vi som kommune skal magte. Disse vilkår ser vi også i Varde Kommune, hvor der nok er udsigt til, at Byrådet på sin budgetkonference skal håndtere stigende krav for færre penge.

De enkelte udvalg har fået i opdrag at finde cirka 25 mio. kr., som kan være med til at sikre, at vi får et budget i balance. Lige nu arbejder udvalgene med at finde de forslag, som gør mindst ondt, og så må vi til august se, hvor mange af besparelsesforslagene, som skal finde anvendelse. MED-systemet vil få materialet i høring midt i august.

Et af midlerne til at klare dette er en bedre anvendelse af digitale værktøjer. Vi skal bruge IT til at strømline de kommunale arbejdsgange, men vi skal også bruge det til at give bedre service for borgerne. Bedre service er, at man kan løse flere opgaver hjemmefra, men bedre løsninger er også, at vi lykkes med at tilbyde velfærdsteknologi til borgerne, som både letter hverdagen for dem og som gør det lidt billigere for os at sikre et godt liv i Varde Kommune. I de kommende år vil digitalisering ændre vores hverdag. En ændring er, at vi skal lære at tage nye digitale værktøjer i brug. Men en anden og i virkeligheden større ændring er, at vi skal bruge de digitale muligheder på en ny måde. Digitaliseringen skal være et nyt værktøj, der anviser nye måder at løse opgaverne på. Digitaliseringen skal ikke blot anvendes til at løse opgaverne på samme måde som hidtil.