Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyhedsbrev maj 2016

Denne nyhed er publiceret den 02. May 2016


Kære medarbejdere,

Nu er foråret endelig kommet!

De første bøgeblade titter frem og gør sig klar til at danne en fin kulisse om Dronningens besøg den 3. og 4. juni. Det er direktionens håb, at rigtig mange får mulighed for at tage del i besøget, så det kan blive en uforglemmelig oplevelse for både Dronningen og kommunens borgere.

Den administrative chefgruppe var på døgnseminar sidst i april, hvor vi blandt andet havde mulighed for at give bud på, hvor kommunen bevæger sig hen. Det er min fornemmelse, at der blandt cheferne i stigende grad er en erkendelse af, at kommunerne kommer til at nytænke deres ydelser og måde at håndtere opgaverne på. Vi tror egentlig, at politikerne er enige med os heri, men det er ikke nogen enkel sag at ændre kommunale metodikker, da der både er forskellige politiske opfattelser, og fordi der blandt borgere og medier af naturlige årsager også er meget opmærksomhed på den måde, vi arbejder på.

Det er glædeligt, at der i april måned er dukket to nye lokale medier op. De øvrige medier er ganske vist også kompetente, men det vidner om den ændring, der lige nu sker i mediernes arbejdsform. Der bringes nyheder 24 timer i døgnet, og nyhedsstrømmene kommer udover de velkendte medier også gennem sociale medier, der på mange måder virker som vore dages forsamlingshus. Men det påvirker også den måde, som kommunen skal arbejde med sine sager på, og hvordan vi skal håndtere medierne.

I direktionen føler vi os godt tilpasse med de forløb, der har været i gang om samskabelse. Her i april sluttede et lederudviklingsforløb, som gav klare nye bud på, hvordan vi i samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder kan skabe den fremtidige kommune. Det er min fornemmelse fra chefseminaret, at der er et ønske om, at vi skal arbejde videre med dette tema.

Et godt eksempel på samskabelse var spisearrangementet mod ensomhed sidst i april. Kommunen kan ikke forhindre ensomhed, og man kan heller ikke ved lov forbyde det, men et fælles arrangement, som involverede en masse frivillige, var et godt bud på, hvordan ensomhed kan bekæmpes. Nu skal vi alle huske at invitere naboen eller underboen på spisning her i maj - på den måde kan vi alle bidrage til at bekæmpe ensomhed.

Mange forårshilsner

Direktionen