Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyhedsbrev marts

Denne nyhed er publiceret den 01. March 2016


Kære alle,

Februar er nu slut, og ifølge kalenderen er det forår.

Direktionen har i sin strategiplan sat fokus på fem emner, som vi vurderer er væsentlige for at udvikle fremtidens kommune. Heldigvis kan vi se, at der bliver arbejdet godt med de fem temaer i hele organisationen. Et af temaerne er samskabelse, som vi i stigende grad anvender som arbejdsform. En kommune kan nemlig ikke løse alle opgaver selv. Tværtimod skal vi i de kommende år blive meget bedre til at skabe og udvikle sammen med foreninger, virksomheder og borgere.

Samskabelse handler om at skabe noget sammen med civilsamfundet, og ikke mindst integrationsopgaven kalder på samskabelse. Som alle ved, så modtager vi en del flere flygtninge i disse år, og skal vi lykkes med at integrere dem her i området, så tror jeg, at samskabelse er en af måderne at gøre det på. Lørdag d. 12. marts afholder vi et stort anlagt arrangement i Helle Hallen, hvor vi sætter fokus på netop dette. Jeg kan kun opfordre alle til at dukke op og blive klogere på, hvordan vi sammen kan nytænke integrationen. 

Her i marts skal politikerne blandt andet drøfte den nye veteran- og pårørendepolitik. Politikken er blevet til i et tæt samarbejde med forsvaret, med veteranerne og med medarbejdere på tværs i organisationen. Det er godt, at Varde Kommune nu er på vej til at have en veteranpolitik, som vil blive til gavn for mange af de veteraner, som har givet mange måneder af deres liv til at tjene Danmark rundt om i verden.

Som det nok er de fleste bekendt, kommer Hendes Majestæt Dronningen til Varde i begyndelsen af juni. Det er en spændende opgave, som tager en del ressourcer i organisationen, men det er mit håb, at det bliver til gavn for alle i kommunen, når arrangementet finder sted. Man kan selvfølgelig fundere over, hvorfor det er nødvendigt at gøre så meget ud af denne begivenhed, men jeg tror, at vi alle har brug for de oplevelser af fællesskab, som et Dronningebesøg giver mulighed for.

Med venlig hilsen

Mogens Pedersen,
kommunaldirektør,
Varde Kommune