Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyhedsbrev september 2016

Denne nyhed er publiceret den 03. October 2016


Læs direktionens nyhedsbrev for september

Kære alle

Vi er nu dybt inde i efteråret, men så meget desto mere har det været en næsten daglig glæde, at der har været skinnende sol og sensommervarme i september.

Den 30. september 2016 udløb fristen for besvarelse af APV mv. Meget tyder på, at vi får en rigtig høj besvarelsesprocent, hvilket giver et godt grundlag for at arbejde med trivsel og arbejdsmiljø. Direktionen ser frem til at se besvarelserne, og vi kan love, at vi vil arbejde med de udfordringer, som besvarelserne nok også rummer. En glæde er det også at notere, at vores politikere i forbindelse med budgetforliget for det nye budget udtrykker stor interesse for området, og senere på året skal de også præsenteres for resultaterne af undersøgelsen. Det er væsentligt, for nogen af udfordringerne kræver nok også politisk opbakning, for at de kan løses.

Midt i september blev der indgået budgetforlig. Alle partier er med. Det giver arbejdsro for organisationen, og det giver det bedste grundlag for, at der kan leveres en indsats i top fra vores side. Det må vi så leve op til. Man kan som bekendt læse om budgetforliget på VoresVarde eller på hjemmesiden. Vi har i 2016 justeret på MEDs involvering i budgetarbejdet, og vi vil i 2017 kigge på yderligere justeringer med henblik på, at der bliver så direkte en kontakt som overhovedet muligt mellem politikerne og MEDorganisationen.

En positiv nyhed fra september var også DIs undersøgelse af erhvervsklimaet. Varde Kommune var årets højdespringer blandt de højt placerede kommuner, og vi er nu oppe på en plads som nummer 9. Det er faktisk rigtig flot, når man tænker på, at vi for få år siden var langt længere nede på listen. Den flotte placering skyldes en tydelig politisk prioritering af at yde god service til erhvervslivet, men også en stor velvilje fra alle dele af organisationen til at bidrage hertil. Tak for det.

Den 10. oktober skal vi afvikle den store værdidag. På den dag skal cirka 65 politikere, medarbejdere og borgere drøfte, hvad det er for værdier, som vi gerne vil kendes på i Varde Kommune. Både i vores omgang med hinanden og med kommunens øvrige borgere. Vi har allerede i dag et værdigrundlag fra 2007, men Direktionen har vurderet, at der er brug for en modernisering af dette grundlag, så det bliver enklere og mere overskueligt. Vi har faktisk ret store forventninger til udbyttet af den pågældende dag - og vi ser frem til, at der i organisationen bliver et stærkt fælles værdigrundlag, som vi alle deler som et fundament i vores arbejde.

God oktober.

Med venlig hilsen

Mogens Pedersen