Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyt fra Direktionen – maj 2017

Denne nyhed er publiceret den 30. May 2017


Om effektiviserings- og prioriteringskatalog, knægtelse af ytringsfriheden og det kommende ledelsesgrundlag.

 

Maj måned har været en blanding af godt vejr og dårligt vejr - og sådan har måneden vel også været for Direktionen.

 

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Direktionen har brugt rigtig meget tid på at udarbejde det effektiviserings- og prioriteringskatalog, som blev offentliggjort den 23. maj og kan findes på Vores Varde (klik her). Vi er tilfredse med, at der er fundet forslag for 64 mio. kroner, men vi ved også godt, at der nok ikke er nogen politikere eller medarbejdere, der synes, at alle forslag er perfekte.

Vi har i kataloget anskueliggjort handlemulighederne, som kan være med til at sikre, at Varde Kommune også i de kommende år har en sund økonomi. Det er blandt andet forudsætningen for, at vi kan holde fast i en stærk og ordentlig personalepolitik.

 

Ytringsfriheden under angreb

Midt i maj kunne man læse i Jydske Vestkysten, at kommunaldirektøren blev anklaget for angiveligt at ville knægte medarbejdernes ytringsfrihed. Vi var på ingen måde enige i påstanden, som da også viste sig at hvile på en misforståelse.

Formålet med kommunaldirektørens udmelding var ganske enkelt at markere over for kommende kandidater til Byrådet, at alle ansatte i Varde Kommune selvfølgelig skal gøre alt, hvad de kan, for at realisere Byrådets beslutninger - også selvom de ikke er politisk enige i en bestemt beslutning.

Det er selvsagt ikke det samme som, at man ikke må ytre sig om en bestemt beslutning, for eksempel via MED-systemet, læserbreve eller andre kommunikationsformer. Det ville være fjernt for Direktionen at lægge hindringer i vejen for en sådan debat. Tværtimod ser Direktionen gerne, at kulturen i Varde Kommune er præget af åbenhed og dialog. Det er i vores øjne en fast del af et ordentligt arbejdsmiljø.

 

Det kommende ledelsesgrundlag

I det kommende ledelsesgrundlag, som vi vil offentliggøre den 8. juni på Vores Varde, er god ledelse da også beskrevet som noget, der kun kan udøves gennem åbenhed og dialog.

Alle kommunens ledere var til lederseminar midt i maj, hvor vi på et enkelt døgn fik udarbejdet et nyt ledelsesgrundlag. Det baserer sig på kommunens værdier og de syv kompetencer, der, ifølge rapporten "Ledere der lykkes", er de væsentligste lederkompetencer. Endelig danner flere elementer fra Direktionens Strategiplan også fundament for det nye ledelsesgrundlag, som blev udarbejdet med stor energi og engagement fra lederne. Det vil Direktionen gerne sige tak for.