Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyt fra Direktionen - januar

Denne nyhed er publiceret den 31. January 2017


Om den nye strategiplan, strukturdrøftelser på skole- og dagtilbudsområdet og flot omtale af Tirpitz

Den mildeste vinter i mands minde - og en sol, der langsomt er på vej lidt længere op på himlen - og masser af aktivitet i alle kommunale huse.

Byrådet er også i fulde omdrejninger, og en god del af januar er gået med at drøfte strukturer på skole- og dagtilbudsområdet. Byrådets oplæg bliver sendt i høring i begyndelsen af februar, og så bliver det spændende at følge debatten frem mod Byrådets endelige vedtagelse af strukturerne i maj måned. Det er Direktionens håb, at Byrådet peger på en struktur, der både rummer visioner og som giver gode arbejdsvilkår og kan skabe ro om strukturerne på et område, der lider under manglende kundetilpasning - vi får jo for få børn! Og så må man vel også sige, at strukturer på børneområdet er så følsomme, så det ikke er godt for nogen, hvis vi alt for tit skal bruge energi på at drøfte dette emne.

En spændende begivenhed i 2017 bliver indvielsen af Tirpitz-museet. Det bliver helt sikkert en af de oplevelser, der kommer til skabe opmærksomhed, ja, CNN har allerede peget på museet som en af de 13 nye bygninger på jordkloden, som man skal se - det ser flot ud, når CNN omtaler Tirpitz lige efter et ikonisk byggeri i Beijing.

Direktionen fik i januar godkendt sin nye strategiplan, som vi vil arbejde med i 2017 og 2018. Vi vil gerne have, at der arbejdes med fire temaer, nemlig Kommunen gentænkes, Idelandet, Vores kommune - vores natur og Samskabelse 2.0.

Hvis man skal sige noget overordnet om de fire temaer, så peger de hen imod, at vi skal skal finde den vej, der skaber en stærk Varde Kommune også om 10 år. Hvordan ser fremtidens velfærd ud? Hvordan skaber man politik om 10 år? Og hvordan vil kommunens vision om Vi i Naturen udvikle sig, og hvordan kan den skabe værdi for erhvervslivet? Det er Direktionens håb, at vi kan involvere så mange som muligt med også at realisere Direktionens strategiplan, og at denne herved finder de løsninger, som giver svarene på ovennævnte spørgsmål.