Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyt fra Direktionen - marts 2017

Denne nyhed er publiceret den 04. April 2017


Om den kommende budgetlægning, en verden i forandring og LinkedIn.

Foråret er på vej.

Det mærkes udenfor, men det betyder også, at det forberedende arbejde med at få lavet et budget for det kommende år er ved at komme i omdrejninger.

Det har nok været forventningen, at det i år skulle være en relativ rolig budgetlægning, men mulighederne for det er blevet vanskeligere, fordi vi på grund af det stigende indbyggertal ikke længere vurderes til at være så vanskeligt stillet en kommune. Derfor får vi cirka 30 mio. kr. mindre i de udligningsordninger, der er mellem kommunerne.

Det er positivt, at Varde Kommune er blevet en mere robust kommune de senere år, men det forekommer voldsomt, at dette skal koste os 30 mio. kr. fra det ene år til det andet. Sådan er reglerne dog, og vi må løse de vanskeligheder, som det nu giver, og så trods alt glæde os over, at vi er blevet en mere attraktiv kommune at bo i.

 

Sådanne udfordringer giver god anledning til at gentænke kommunens måde at løse opgaver på, sådan som det også omtales i Direktionens Strategiplan. KL har netop haft sin årlige generalforsamling, hvor der var indlæg om, hvor meget og hvor hurtigt verden forandres.

Jim Hagemann Snabe, der lige er blevet formand for A.P. Møller-koncernen, kunne blandt andet berette, at den mængde data, der i 2003 blev produceret på et år, nu bliver produceret på to dage. Han kunne berette om, at folk ikke længere blot vil have produkter, de vil have konkrete værdier. Det er for eksempel ikke længere nok at have en skole - man vil have en skole, der leverer kompetente børn. Og man vil ikke længere have masseproducerede varer, men varer, der er individuelt tilpassede. Mon ikke det kalder på nye måder at løse de kommunale opgaver på?  Det tror vi.

 

Direktionen er optaget af at have så mange måder at nå organisationens personale på som overhovedet muligt. Vi tror, at den direkte kommunikation mellem ledelse og medarbejdere bliver vigtigere og vigtigere, og Direktionen vil derfor til at anvende platformen LinkedIn mere aktivt.

Vi vil derfor tillade os at anmode om at blive forbundet med ansatte i Varde Kommune via LinkedIn. Vi kan selvsagt ikke kræve, at man tager imod tilbuddet, men vi tror, det er en god måde at komme i dialog med hinanden på. Det håber vi, at I har mod på.