Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev - november 2018

Denne nyhed er publiceret den 01. November 2018


Budgettet for 2019 er på plads. I de kommende måneder vil der være en styrket indsats i forhold til digital sikkerhed.

Kære medarbejdere

Budget for 2019

Byrådet vedtog lige før efterårsferien budgettet for 2019. Selvom ikke alle stemte for, så var der god opbakning, og det giver gode muligheder for arbejdsro. Den svære opgave for os alle bliver nu at komme i mål med de opgaver, der er i forlængelse af budgettet.

På flere områder er der sket reduktioner, og desuden skal alle dele af den kommunale organisation over de næste tre år reducere i alt to procent af vores budget. Denne reduktion skal helst ske gennem effektiviseringer og digitalisering mv., og i hvert tilfælde skal besparelsen realiseres der, hvor det gør mindst ondt. Det er en opgave, som hver enkelt institution selv skal håndtere. Og Direktionen ved godt, at det er nemt at skrive om i et månedsbrev - det er sværere at realisere.

Heldigvis havde Byrådet en god debat om budgettet, ligesom de også havde om et par andre interessante emner på sidste byrådsmøde. Det er en fornøjelse at lytte til debatten, når argumenterne flyver hen over byrådssalen. Der er ikke altid enighed, men der er en god debattone og debatlyst. Vi kan kun opfordre til at følge med via Facebook eller Kommune TV på www.vardekommune.dk.

Besøg af datatilsynet 

I sidste uge havde vi besøg af Datatilsynet. Det var lidt spændende oven på den nye Persondataforordning, men besøget gik godt. De havde fokus på vores oversigter over brug af data. Der er enkelte ting, der skal justeres, men vi er godt på vej.

Styrket indsats for digital sikkerhed 

Over de kommende måneder vil der blive brug for en styrket indsats for vores digitale sikkerhed, da det har vist sig, at der her er brug for nogle opstramninger. Vi vil nærmere orientere herom i takt med, at disse ting bliver sat i værk.

De første resultater fra APV- og trivselsmåling

De første resultater af APV- og trivselsmålingen foreligger nu. Direktionen har endnu ikke et samlet overblik, men vi kan konstatere, at det er manglende sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, der er den største udfordring.

På arbejdsmiljøkonferencen i oktober blev dette også debatteret, og der var en markedsplads med forskellige bud på, hvordan der kan arbejdes med arbejdsmiljøet. Eksempelvis kunne man se, hvordan Lysningen har arbejdet med forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere i forhold til forventninger til, hvordan opgaven skal løses, fordi ikke alle dage giver lige gode muligheder for en optimal hverdag på stedet.

Tak for alle jeres besvarelser

I forhold til vores APV- og trivselsmåling er opgaven nu for alle MED-udvalg at gå hjem og arbejde med resultaterne. Grundlaget er det bedste, fordi så mange har svaret. Tak for det.