Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyt fra Økonomiafdelingen og din økonomikonsulent

Denne nyhed er publiceret den 02. May 2018


Du vil i de kommende måneder kunne opleve en lidt længere sagsbehandlingstid fra os end normalt.

Nogle gange vil du blive ekspederet af en anden økonomikonsulent end din sædvanlige kontaktperson - og også på Prisme og Rakat Supporten kan du møde andre stemmer, end du måske er vant til.

Dermed kan der blive brug for fælles tålmodighed - da økonomikonsulenten, du får fat i, måske ikke kender netop dit område eller din problemstilling.

Du har fortsat din økonomikonsulent som primær kontaktperson, og pågældende vil sørge for, at såvel telefon og mail som udgangspunkt altid blive svaret.

 

Årsagen er til den længere sagsbehandlingstid og andre kontaktpersoner er en udløber af vores tidligere orientering om kontrakt på nyt Økonomisystem.

Direktionen har på mødet den 11. april 2018 fået en orientering om tidsplanen og de ressourcetræk, som forventes i projektet.

 

Konkret vil arbejdet med det nye Økonomisystem i særdeleshed ligge i 2. og 3. kvartal 2018, og det medfører et stort ressourcetræk i Økonomiafdelingen.

 

I 4. kvartal 2018 får alle brugere af økonomisystemet mulighed for at se og lære de væsentligste funktioner i systemet, så vi er klar til drift 15. november 2018.

Vi er i gang med at designe uddannelsesforløbet, og vi forventer, at der skal bruges mindre end én dag på undervisning for langt de fleste slutbrugere.

Mere herom senere på året.

 

Vi forsøger efter bedste evne at bemande vores opgaver, så de fortsat bliver løst til vore brugeres tilfredshed.

... og vi forventer, at alt går godt, når bare vi hjælper hinanden.

 

Venlig hilsen

Økonomiafdelingen