Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nytårhilsen fra direktionen

Denne nyhed er publiceret den 02. January 2017


Læs direktionens nytårshilsen

Lad mig indlede med at ønske jer alle et godt nytår

Da jeg holdt tale for et år siden ønskede jeg også et godt nytår. Det håber jeg, at I alle også fik i jeres private liv, men jeg tror også, at de fleste af os nok mærkede bekymring og uvished over nogen af de ting, der skete i løbet af 2016. Måske ikke så meget lige hos os i Varde, men sådan ude omkring har verden været præget af bekymrende begivenheder.

Bekymring og usikkerhed var der nok også en del, der havde for 10 år siden, da vi indviede Varde Kommune. Jeg tror de fleste af jer, der har været med i hele perioden kan nævne gode værdier og sunde tilgange til kommunens virke fra de kommuner, som I kom fra. Og lidt bekymring for, hvad fremtiden ville bringe.

Heldigvis synes jeg, at I har fået skabt en god kommune. Det er ikke enkeltpersoner, der skal have æren herfor. Det er kommunens politikere og de mange medarbejdere, der siden 2007 har været dedikerede i indsatsen for at få en velskabt kommune ud af sammenlægningen af de fem gamle kommuner og amt.

Men vi skal stadig videre - udvikle os - og sikre, at vi også har en stærk kommune i 2027.

Vores politikere har fastsat deres mål herfor, ligesom de har vedtaget visionen - Vi i naturen.

Direktionen understøtter dette gennem vores nye strategiplan, som skal sætte retning for vores arbejde i de kommende to år, ligesom vi vil bruge det i de mødefora, som vi indgår i, fx i MED, Lederforum mv.

I strategiplanen dagsordensætter vi fire temaer, nemlig: 

1) Kommunen gentænkes. Selvom vi har fået skabt en god og ordentlig kommune, så skal vi hele tiden sikre os, at vi fortsat har de værdiskabende løsninger. Derfor kan det være sundt at gentænke kommunens måde at løse opgaver på, så vi kan sikre os, at vi også fremover er en kommune, der kan kendes på gode løsninger. Selvom der blev fundet gode løsninger i 2007, så er det jo ikke sikkert, at det er de rigtige løsninger i 2017 eller endnu mindre i 2027. Hvordan vil vi egentlig indrette en kommune i dag?

2) Idelandet. En af vejene til at udvikle kommunen er at udnytte de gode ideer, som I som medarbejdere hver især har, til hvordan kommunen kan udvikles. Og en del af det at gentænke kommunen er jo også at give rum for, at nye tider kræver nye løsninger. Og så skal vi finde vejen til, hvordan vi kan komme fra ide til handling.

3) Vores kommune - vores natur. Vi skal fortsat gøre alt, hvad vi kan for at få visionen til at slå rod i alle dele af kommunen, og vi skal finde vejene til, at visionen kan skabe arbejdspladser i vores område. Jeg ved godt, at alle kommuner har natur, men jeg tror ikke, der er mange kommuner, hvor naturen er så dybt integreret i befolkningens DNA, ligesom vi jo vitterligt har mange virksomheder, der allerede i dag lever højt af naturens ressource.

4) Samskabelse 2.0. De gode resultater opnår vi nemmest, hvis vi formår at samarbejde og involvere foreninger, borgere og virksomheder. De bedste resultater opnår vi, når vi laver stærke fællesskaber. Det var jo det, man var klar over for mere end 100 år siden, da andelsbevægelsen blomstrede op. Kun ved at stå sammen kan vi klare os i vores del af Danmark.

Strategiplanen skal bidrage til, at vi kan skabe resultater i Varde Kommune. Vi har i 2016 fået et nyt værdigrundlag, som kan være et fundament, når disse resultater skabes. Af værdigrundlaget fremgår det, at vi i vores møde med borgerne og med hinanden skal være ordentlige, værdiskabende og stærke.

Det at være ordentlig betyder for eksempel, at vi skal bruge vores faglighed, vores forskellighed og vores menneskelighed til finde de rette løsninger.

Det at være værdiskabende betyder for eksempel, at vi skal være en samfundshjælper, der lukker op for borgerens drømme om det gode liv og for det lokale engagement.

Og det at være stærk betyder, at vi skal turde pirre vanetænkning og tænke langsigtet. Men også, at vi får tingene fra hånden og får arbejdet gjort.

Kære medarbejdere. Netop med brugen af dette værdigrundlag kan vi lokalt være med til at skabe klarsyn der, hvor der i dag er lidt tåge. Der hvor der i dag, 10 år efter kommunalreformen er utryghed, der skal vi kunne bruge dette værdigrundlag til at finde retningen. På den måde lykkes vi i at få et bedre 2017.

Godt nytår.