Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyvurdering af den administrative organisation

Denne nyhed er publiceret den 06. October 2015


Direktionens foreløbige tanker vedr. nyvurdering af den administrative organisation.

Den Administrative Chefgruppe blev den 5. okt. præsenteret for Direktionens foreløbige tanker vedr. nyvurderingen af den administrative organisation, som fremgår af vedhæftede plancher.

Materialet forelægges for det midlertidige Fælles-MED på fredag den 9. oktober og Direktionen vil på baggrund heraf og på baggrund af input fra Den administrative Chefgruppe, færdiggøre sit oplæg i uge 43.