Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Vores stemmer - åbent arrangement

Denne nyhed er publiceret den 23. January 2019


VoresStemmer – Åbent arrangement: Præsentation af borgernes ideer den 29. januar.

Tirsdag den 29. januar 2019, kl. 16.30-19.00 på rådhuset, Bytoften 2 i Varde præsenterer arbejdsgrupperne de 5 idéer på et åbent arrangement, hvor alle er velkomne til at lytte med.

I november blev der afholdt et borgermøde i Ølgod, hvor knap 200 borgere mødte op for at engagere sig i lokaldemokratiet og udvikle nye idéer under temaet: ”En kommune i balance – økonomisk, geografisk og socialt”.

På mødet meldte ca. 30 borgere sig til at arbejde videre med de 11 idéer, som fik flest stemmer, og siden har de arbejdet med at videreudvikle, konkretisere og finpudse idéerne. De 11 idéer er i processen blevet til 5 konkrete forslag, som nu præsenteres for Byrådet og andre interesserede.

Af hensyn til forplejningen er der tilmelding til Mathias fra Mandag Morgen på mail: mkh@mm.dk.

Du kan se mere om Vores Stemmer på Varde Kommunes hjemmeside her - http://www.vardekommune.dk/voresstemmer

Vores Stemmer udspringer af et initiativ fra Tænketanken Mandag Morgen, der skal styrke involveringen i det lokale demokrati med deltagelse af Roskilde, Assens og Varde kommuner, og med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Mac-Kinney Møllers Fond til almene formål.