Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Printere og kopimaskiner

Denne nyhed er publiceret den 08. March 2016


Procedurer omkring indkøb af printere og kopimaskiner, samt driftsoptimering af print for Varde Kommune, jf. IKR's Kopi/printanalyse

Kopi- og printanalysen blev færdiggjort i december 2015 hvor anbefalingerne fra analysen blev vedtaget. Samtidig blev det besluttet, at udmøntningen af analysen skal ske via rådgivning og bistand fra firmaet IKR, der stod for analysen.

I forbindelse med løbende indkøb og behovsafdækninger i Varde Kommune, anvender IKR, IRM analysesoftware der måler på hvor meget der bliver printet på den enkelte printer. Derudover anvendes de data, der er indsamlet i forbindelse med besøgene på de enkelte afdelinger/institutioner. IKR vurderer efter en samtale med afdelingens/institutionens kontaktperson, om behovet er uændret i forhold til analysetidspunktet, eller om der er sket ændringer, der påvirker behovet.

Derfor vil den enkelte afdelinger/institution blive kontaktet af IKR, hvis der skal ske ændringer.

Det er som udgangspunkt driftsøkonomien, der afgør tidspunktet for en evt. udskiftning af udstyr. Kontaktes IKR af en institution, som ønsker udskiftning af udstyr, vurderes det ligeledes, hvorvidt restgælden i det nuværende udstyr er så stor, at en investering i nyt maskinel først bør ske på et mere rentabelt tidspunkt.

Er der spørgsmål til udskiftning af printere/kopimaskiner, kan der rettes henvendelse til IKR’s driftscentret: tlf. 88276323 eller mail driftscenter@ikr.dk

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til Lea Dragsbæk, Servicedesk, tlf. 7994 6864