Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø - SPARK i gang!

Denne nyhed er publiceret den 12. April 2016


SPARK (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne) yder først og fremmest hjælp til arbejdspladserne inden for fire prioriterede indsatsområder:

- Forandringer og omstilling
- Samarbejdet
- Vold og trusler
- Arbejdets indhold, omfang og udførelse

Fra den 13. april kl. 12 er det muligt at kontakte SPARK for en aftale om besøg på din arbejdsplads for at give rådgninvning om psykisk arbejdsmiljø. Efterspørgslen forventes at blive enorm, så vær ude i god tid for at få en aftale i hus med konsulenterne.

 

Fra d. 13. april kan du læse mere om SPARK og ansøge om konsulentbistand på www.sparkweb.dk