Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Resultat af borgermødet VoresStemmer

Denne nyhed er publiceret den 06. December 2018


De fremmødte borgere pegede på 11 konkrete emner, som der nu bliver arbejdet videre med.

Lørdag den 17. november var et par hundrede borgere samlet i Ølgod Hallerne som led i et nyt demokratiprojekt, VoresStemmer.

Her producerede de fremmødte borgere elleve konkrete politikforslag ud fra overskriften ”Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt.”

Resultatet af deres arbejde blev følgende emneoversigt:

 

”Holde liv i de små samfund (på landet) – arbejde for bedre muligheder for finansiering af boliger på landet”

”Erhvervsvirksomheder i hele kommunen – udviklingsplaner på erhvervsområdet for hele kommunen.”

”Konsulenthonorar vs. Administration”

”OMEGNSBYER – Decentralisering, Tænketank”

”Cykelsti/ natursti, jernbane nedl.”

”Bosætning – Udvikling af lokalområder og tiltrækning af arbejdskraft”

”Varde som cykelkommune. Cykelstier”

”Varde Kommune app – serviceapp til turister og borgere mhp. at øge bosætningen i kommunen og gøre det nemmere for den enkelte borger.”

”Turisme – balance”

”Ensomhed og bofællesskab for det grå guld”

”Større borgerindflydelse – kommunikation”

 

Disse forslag er der nu en mindre gruppe borgere, der arbejder videre med og i starten af det nye år skal de færdige idéer præsenteres for byrådet.