Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Sags - og partsoverblik (SAPA)

Denne nyhed er publiceret den 15. August 2018


SAPA-løsningen er kommunernes nye overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen. SAPA er en forkortelse af Sags- og Partsoverblik.

I Varde Kommune er den forventede dato for idriftsættelse af SAPA den 1. maj 2019. Her forventes det, at udrulningsforløbet starter omkring den 1. maj 2019 og at idriftsætte SAPA sker inden for ca. 14 dage.

Udrulningsplanen bliver opdateret i forbindelse med SAPAs fulde overgang til den fælleskommunale infrastruktur. Desuden vil planen blive opdateret, hvis der er andre betydende forhold, der ændrer sig, fx forsinkelser i leveranceplanen for SAPA. Dette kan medføre ændring af Varde Kommunes idriftsættelsesdato. Typisk vil ændringer betyde, at idriftsættelsesdato udsættes. Skulle det blive muligt at fremrykke datoen for idriftsættelse, effektueres dette kun, hvis Varde Kommune kan acceptere en tidligere udrulning.

Sker der ændringer i planlagt idriftsættelsesdato, vil SAPA-projektet hurtigst muligt informere Varde Kommune herom. Det sker skriftligt til kommunens SAPA-projektleder og kommunens KOMBIT-programleder.

Skulle der være spørgsmål til enten SAPA-projektleder Anette P. Lund eller KOMBIT-programlder Lars Peter Mosgaard, kan der rettes henvendelse til dem. Eller kan der læses mere om SAPA her: https://www.kombit.dk/sapa