Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalgets samarbejde omkring fravær og trivsel ?

Denne nyhed er publiceret den 14. December 2016


Sidste frist for kurset for MED-udvalg eller arbejdspladsens TRIO (AMR, TR og leder) er den 16. januar. Kursets første dag er den 18. januar og den anden og sidste dag er 7. marts.

MED-udvalg og TRIO spiller en rolle i arbejdet med nærvær og trivsel, og derfor afholdes der kursus for disse grupper i januar og marts. Flere MED-udvalg har allerede gennemført kurset, og der er kun få pladser tilbage til det kommende.

Underviserne på kurset er en sygefraværsekspert fra Center for Aktiv Beskæftigelsesindsts (CABi).

 Brorsonskolens MED-udvalg har deltaget og beskriver udbyttet således:

Vores MED-udvalg har fordybet os i, hvad der har betydning for fravær/nærvær på vores arbejdsplads. Vi har fået drøftet og forventningsafstemt de overordnede præmisser, som skal ligge til grund for vores retningslinjer og handleplaner. Vi har fået input og andre vinkler på emnet via konsulenterne fra Cabi, som har det brede kendskab til problematikker og udfordringer på mange typer arbejdspladser.

Indholdet på kurset er bl.a. de forskellige medlemmers roller og bidrag i samarbejdet om at nedbringe fraværet og øge nærværet på arbjedspladsen. På kurset vil der bl.a. blive introduceret værktøjer til at fremme trivsel, mindske sygefraværet og fremme fastholdelsesarbejdet. 

Det er en forudsætning for deltagelse på dette kursus, at både leder, AMR og TR fra samme arbejdsplads som minimum deltager på begge kursusdage.

  •  1. dag: 18. januar fra kl. 9-15.30
  • 2. dag: 7. marts fra kl. 9-15.30

Har du spørgsmål til indholdet på kurserne, er du velkommen til at kontakte Kamilla B. Sørensen, kasa@varde.dk/7994 6410 

Kurset hedder Mere samarbejde mindre fravær. TILMELDING SKER I KURSUSKATALOGET EFTER FØRST-TIL-MØLLE-PRINCIPPET