Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Sommerhilsen fra direktionen

Denne nyhed er publiceret den 30. June 2017


Om Tirpitz, ministerbesøg og lavt sygefravær

Sommerferietiden nærmer sig for mange medarbejdere i Varde Kommune og indledningsvist vil Direktionen gerne sige alle tak for en fremragende indsats i det halvår, der er gået. Jeg synes, vi har nået mange fine resultater gennem året, som vi hver især kan være stolte af.

Men et højdepunkt, også for Varde Kommune, var det alligevel, at Tirpitz-museet åbnede igår. Det har givet området massiv omtale også i internationale medier, og det er ikke urimeligt, for det er eminent, hvad Museet her har opnået. De fortjener en stor ros. Mange af jer så museet til personalearrangementet i maj, men jeg vil alligevel opfordre jer til at tage turen dertil nogle gange i løbet af året, så I selv og jeres familie og venner også får set dette museum.

En anden god begivenhed her fra den sidste del af måneden var innovationsminister Sophie Løhdes besøg i Varde Kommune i tirsdags. Hun er på rundtur til alle landets kommuner for at få inspiration til, hvordan den offentlige sektor kan udvikles.

Hos os var temaerne de tværgående indsatser. Den tværgående ungeindsats mellem Jobcenter og unge-området. Den tværgående indsats mellem folkeskolen og erhvervslivet, som vores Erhvervsplaymaker tager hånd om. Og den tværgående indsats mellem det tekniske område og landbruget. Alle indsatser giver resultater, og de passer godt til ministerens dagsorden om, at udviklingen af den offentlige sektor sker ved at bygge bro mellem siloerne i den offentlige sektor.

Det seneste år har været spændende ikke mindst på skole- og dagtilbudsområdet. Lige nu sker der udpegning af nye skoleledere, ligesom lederne på dagsinstitutionsområdet er udpeget.

Til sidst er der grund til en fejring. Sygefraværet er fortsat faldende, og vi er nu blandt de kommuner i landet, der har lavest fravær. Det har været en målrettet indsats gennem nu mere end to år. Vi håber, at faldet kan fortsætte, og det kan vi lykkes med, hvis vi fastholder fokus på at holde os raske.

God sommer til alle medarbejdere i Varde Kommune 

Mogens Pedersen, kommunaldirektør