Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Sygefraværet falder stadig

Denne nyhed er publiceret den 17. January 2017


– status for 2016

Siden 2014 har der været arbejdet systematisk med at nedbringe sygefraværet i hele Varde Kommune. I 2015 viste de første positive resultater sig, og sygefraværet blev nedbragt fra 5,42% i 2014 til 5,25% i 2015.

Ved udgangen af 2016 er den positive udvikling heldigvis fortsat, og sygefraværet er totalt set nede på 4,64%.

Der har i løbet af 2015 og 2016 været iværksat mange fælles indsatser, især på institutionerne. Formålet er at højne trivslen og skabe muligheder og tilbud, som kan hjælpe den enkelte medarbejder med at være i stand til at være mest muligt på arbejde. For den sygemeldte medarbejder med nedsat arbejdsevne, skal der fokuseres på mulighederne fremfor begrænsningerne – herunder muligheden for at arbejde på nedsat tid med en deltidssygemelding/delvis raskmelding.  

Det er Varde Kommunes mål at nedbringe sygefraværet til 4,2% pr. 1. juli 2017. Det kræver et fortsat fokus på medarbejdertrivsel og fortsatte indsatser. Derfor er der også i 2017 tilbud om kurser og nu også fysioterapeutisk udredning af arbejdsbetingede smerter og træning med fysioterapeutisk vejledning. Vi håber, at disse tiltage vil understøtte arbejdet i den enkelte institution hen mod den gode trivsel og mindst muligt sygefravær.

Læs mere om sygefraværsindsatsen, statistik, tilbud og værktøjer.