Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Udviklingen i sygefraværet har konsekvent været nedadgående i over et år

Denne nyhed er publiceret den 22. November 2016


Siden juli 2015 har fraværsprocenten konsekvent ligget under det foregående års niveau. Den udvikling er helt i tråd med Varde Kommunes mål om at nå et niveau på 4,2 % medio 2017. Det svarer til 10.000 flere dage til nærvær end i 2014.

Fraværet i Varde Kommune har været stigende i en årrække, og den udvikling har hele kommunen haft fokus på at vende. Indsatserne afspejler sig både i kommunens egne tal fra lønsystemet og i de nationale tal fra Kommunernes og Regioners Løndatakontor (KRL).

Sammenlignet med Esbjerg, Vejen, Billund, Tønder, Ringkøbing-Skjern og Fanø er Varde iflg. KRL-tallene den eneste kommune, hvor fraværet er faldet fra 2014-2015. Desuden er Varde Kommune vendt tilbage blandt den 1/3 af kommuner med lavest fravær på landsplan.

Ser vi på fraværet i 2016 viser tallene fra kommunens eget lønsystem, at den positive udvikling fra 2015 fortsætter. I årets første 10 måneder ligger fraværet 0,66 %-point under niveuaet i samme periode i 2014. 

Alle niveauer i organisationen har fortsat fokus på at nå kommunens samlede mål. En af måderne at understøtte den lokale arbejde på, sker ved at tilbyde kurser med forskelligt aktuelt indhold til ledere, medarbejdere og MED-udvalg. Akutuelle kurser kan ses her