Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

VoresStemmer – der arbejdes videre med idéerne

Denne nyhed er publiceret den 05. February 2019


Den 29. januar præsenterede fem arbejdsgrupper hver deres idé til, hvordan vi skaber en kommune i balance økonomisk, geografisk og socialt. Ca. 100 interesserede, heriblandt Byrådet, var mødt op for at høre gruppernes præsentation.

De fem idéer var:

  1. Come Visit Varde App – Kommunikation, kendskab og viden om dit lokalområde: En App for både turister, indbyggere og tilflyttere til Varde Kommune, hvor man nemt kan finde al information om, hvad der sker i Varde Kommune i form af arrangementer, mulighed for oplevelser, foreninger, kreative værksteder, gårdbutikker mm.


  2. Cykelstier – Bedre sammenhæng i cykelstisystemet i Varde Kommune: Borgermedfinansiering af cykelstier – Grindsted-Brammingbanen inddrages – cykelstier på de stærkt trafikerede veje.


  3. Det friske pust – Mødestedet for unge og ældre: Afhjælpning af ensomhed blandt ældre – og forbedret trivsel for både ældre og unge. Der lægges op til, at ideen i første omgang afprøves med et pilotprojekt i Ansager, hvor der ansættes 4 unge, som står for at lave aktiviteter sammen med ældre.


  4. Tænketank – Bedre strategi for udvikling og bosætning i hele kommunen: En tænketank på tværs af kommunen, bestående af medlemmer fra udviklingsråd, lokalråd, borgerforeninger og øvrige foreninger samt engagerede borgere. Skal rådgive Byrådet og støtte initiativer.


  5. Erhvervsudvikling i Varde Kommune – Bevare Varde Kommune som et attraktivt sted at bo og arbejde – eksempelvis: Bruge den teknologiske udvikling, naturen, satellitarbejdspladser, interaktiv fjernundervisning, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, letbane mm.

 

De slides, som blev præsenteret kan du finde her.

Du kan kontakte Lisbeth Kjær på likj@varde.dk eller telefon: 7994 6709 for mere information.

 

Hvordan arbejdes der arbejdes videre med idéerne?

De fem grupper kan selv vælge at arbejde videre med idéerne – og inddrage andre interesserede. Derudover vil forslagene blive drøftet af politikerne i Varde Kommune på møder i løbet af marts måned.

 

Hvordan har processen været indtil nu?

I november blev der afholdt et borgermøde i Ølgod, hvor knap 200 borgere mødte op for at engagere sig i lokaldemokratiet og udvikle nye idéer under temaet: ”En kommune i balance – økonomisk, geografisk og socialt”. Derudover var dagsordenen helt åben, og det var op til de fremmødte borgere at beslutte, hvad der skulle diskuteres.

På mødet meldte ca. 30 borgere sig til at arbejde videre med de 11 idéer, som fik flest stemmer, og siden har de arbejdet med at videreudvikle, konkretisere og finpudse idéerne. Efter 3 workshops og gruppearbejde blev de 11 idéer til fem forslag, som blev præsenteret den 29. januar.

 

Du kan se mere på Varde Kommunes hjemmeside her: http://www.vardekommune.dk/voresstemmer 

Vores Stemmer udspringer af et initiativ fra Tænketanken Mandag Morgen, der skal styrke involveringen i det lokale demokrati med deltagelse af Roskilde, Assens og Varde kommuner, og med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Mac-Kinney Møllers Fond til almene formål.