Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Sundhedsforsikring

Som medarbejder ved Varde Kommune har du mulighed for at tegne en sundhedsforsikring.

Mølholm forsikring/Sundhedsargenturet

Varde Kommune har en aftale med Mølholm forsikring/ sundhedsargenturet om at kommunens medarbejdere og familie kan forsikres til en favorabel pris. 

 

Som medarbejder skal du selv tilmelde dig via kommunesundhed.dk. Forsikringen er en aftale mellem den enkelte medarbejder og Mølholm forsikring/Sundhedsargenturet, men en mulighed fordi du er medarbejder ved Varde Kommune.

Betalingen er helårlig og er i 2017 på 1.799 kr. 

Prisen for ægtefælle/samlever er 1.799 kr., prisen pr. barn er 649 kr. (dog max 1.799 kr). Ved 2 betalende voksne er der gratis børnedækning. 

 

Yderligere information om forsikringen

Information om forsikringen 

Plakat - kort overblik over forsikringen

Forsikringsbetingelser

 

Skift af forsikringsselskab

Varde Kommune har valgt at opsige aftalerne med TopDanmark og Dorktorservice med udgangen af 2017, for i stedet at indgå en aftale med Mølholm forsikring/ Sundhedsargenturet.

Den nye forsikring vil have samme dækning som forsikringen ved TopDanmark, på enkelte områder vil den nye forsikring have en bedre dækning.

Hvad ændre sig i forhold til den gamle aftale:

  • Præmien er helårlig og skal betales af hver enkelt medarbejder fremfor en samlet betaling for alle kommunens tilmeldte
  • Det betyder at der ikke foretages månedlige løntræk – disse stopper med december lønnen i 2017.
  • Medarbejderen skal selv tilmelde sig forsikringen via www.kommunesundhed.dk – forsikringen er en aftale mellem den enkelte medarbejder og Mølholm forsikring/Sundhedsargenturet, men en mulighed fordi du er medarbejder ved Varde Kommune. 

 

Obs: Policenummeret ved Topdanmark (tidligere forsikring) er B 9363 882 223, det kan være nødvendig at oplyse det i forbindelse med indberetning af skader det første halve år hos Mølholm. 

 

Fortsat forsikret efter 31/12 2017:

  • Inden 31/12 2017 skal du tilmelde dig (og din familie) til den nye forsikring på www.kommunesundhed.dk, følg anvisningerne på siden. Det er mulig at skrive en bemærkning om hvornår aftalen skal træde i kraft.
  • Hvis du ønsker at overgå til den nye forsikring inden 1/1 2018 skal du tilmelde dig den nye forsikring og sende en opsigelse til Kirsten Olstrøm, kiol@varde.dk som vil sørge for at opsige den nuværende forsikring og stoppe løntrækket. 

Tidligere forsikring via TopDanmark eller Doktorservice

Tidligere har kommunen haft et tilbud til medarbejderne om enten en helbredsforsikring eller en behandlingssikring. Begge forsikringer blev finansieret via månedlige løntræk. 

Forsikringerne fortsætter hele 2017 for allerede tilmeldte medarbejdere - men det er ikke mulig at tilmelde sig efter den 1. maj 2017

I slutningen af april er der via e-boks sendt information til alle medarbejdere, der har tegnet en helbredsforsikring eller en behandlingssikring via kommunen. 

Se informationsbrevet her. 

 

Forsikringsbetingelserne for de tidligere tilbud

Yderligere information om behandlingssikring

Yderligere information om helbredsforsikring