Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Afsendelse af post pr. 1. juni 2015

Denne servicemeddelelse er publiceret den 28. July 2015


Nye retningslinjer for afsendelse af post.

I forbindelse med råderumskataloget er det blevet besluttet, at der skal fokus på digital post, herunder den måde vi sender post til vores borgere på. 

I den forbindelse vil antallet af postbakker blive reduceret, så der pr. 1. juni 2015 kun vil være en postbakke til udgående post på henholdsvis BCV, Titan/Bytoften og Årre. Øvrige postbakker vil derfor blive fjernet umiddelbart efter 1. juni 2015. 

På BCV er postbakken placeret rummet med bilnøgler i hallen ved  Borgerservice.
På Titan og i Årre er der i dag kun en postbakke, her fortsætter det som hidtil.

Afleveres et brev i postbakken pr. 1. juni  og frem til og med udgangen af august, skal der medfølge en forside, der skal udfyldes med begrundelse for hvorfor brevet/dokumentet ikke er sendt digitalt. ”Forsiderne” er placeret ved postbakken til udgående post. De udfyldte forsider vil blive indsamlet og vurderet, med henblik på at finde løsninger, så manuelle forsendelser i fremtiden vil kunne sendes digitalt. Hvis der ikke er en forside på kuverten, vil brevet ikke blive sendt, men returneret til rette vedkommende.

Alt udgående post, det gælder breve hvor I vedhæfter en seddel om (kan ikke sendes digital fordi.....) skal IKKE lægges i dueslaget, hvor der står Jobcenter eller Borgerservice. Brevene skal lægges i de gule postbakker der står på gulvet i postrummet.

Dueslagene er udelukkende til indgående post.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Digitaliseringskonsulent Anette P. Lund, på tlf.nr. 7994 6505.