Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Print/kopimaskine området

Denne servicemeddelelse er publiceret den 10. September 2015


Analyse på print/kopimaskineområdet

Det er vigtigt at vi har optimal udnyttelse af gældende kontrakter på kopi/print området, derfor har Digitalisering og IT afdelingen taget initiativ til af få lavet en analyse, med henblik på en optimering af området.

Vi har indledende sat rådgivningsvirksomheden IKR A/S, med speciale indenfor netop dette område, til at bistå os. 

Flere kommuner og private virksomheder har efter gennemførsel af et sådant projekt opnået væsentlige forbedringer og besparelser på deres kopimaskiner og printere. Rådgivningsfirmaet IKR, som skal gennemføre projektet sammen med os, er fuldstændig uafhængig af leverandører og leasingselskaber og har netop afsluttet et udbud på nye kopimaskiner og printere på vegne af Varde Kommune. Det kan I eventuelt læse mere om på www.ikr.dk.

IKR’s analysen vil efterfølgende danne grundlag for anskaffelser af nye printere/kopimaskiner inkl. en tidsplan for de enkelte enheder. Ligeledes vil analysen vise den enkelte institution, hvordan det fremtidige behov og forbrug vil se ud. . IKR’s analyse og anbefalinger forventes at være afsluttet i december 2015.

Alle afdelinger/institutioner vil blive kontaktet direkte, både med information fra IT-afdelingen men også af IKR for at aftale et tidspunkt for et besøg.

Besøgene forventes af foregår i tidsrummet uge 38 til 44. Forventet tidsforbrug på mindre institutioner er ½-1 time, mellemstore 1-2 timer og større 2-5 timer.