Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Afsendelse af post

Denne servicemeddelelse er publiceret den 10. September 2015


Fokus på digital post

I forbindelse med råderumskataloget blev det besluttet, at der skulle være fokus på digital post.

Perioden hvor der skulle udfyldes en forside med begrundelse for hvorfor et brev/dokument ikke kunne sendes digitalt er slut, MEN det betyder ikke, at der bare kan sendes løs af breve med posten. Alt det post der kan sendes digitalt SKAL sendes digitalt.

Lov om offentlig digital post trådte i kraft 1. juli 2012 og betyder, at de borgere der kan modtage digitalpost modtager digital post. Loven omfatter alle borgere over 15 år og alle virksomheder. Alle borgere skulle inden 1. november 2014 have en digital postkasse og alle virksomheder inden 1. november 2013. Se Varde Kommunes anbefaling til brug af digital post her

Underskriftskrav:

En ændring af forvaltningsloven pr. 28. december 2013, betyder at vi som kommune kan sende afgørelsesbreve uden fysisk underskrift som digital post eller fjernprint (Doc2mail), så længe man husker at låse dokumentet i Acadre eller KMD Sag. 

Der udarbejdes en analyse over postforsendelsen i perioden 01.06.15 – 30.08.15.