Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Digitale agenter - ofte stillede spørgsmål

Denne servicemeddelelse er publiceret den 19. August 2016


Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med stillingsopslaget Digitale agenter

I forbindelse med stillingsopslaget ”Digitale agenter” har der været flere gode spørgsmål, som vi gerne vil dele svarene på nedenfor:

 

Spm.: Jeg er instruktør/superbruger i dag – kan jeg søge, eller søges nye ”kræfter”?

Svar:   JA søg endelig! Digitale agenter er den nye betegnelse og titlen understreger, at Varde Kommune ønsker at styrke og højne digitaliseringsindsatsen bl.a. gennem fælles kurser og løbende koordinering og møder blandt de ”nye” digitale agenter.

 

Spm.: Hvad skal de digitale agenter lave?

Svar:   De digitale agenter skal vejlede/hjælpe kollegaer – primært indenfor eget fagområde – med at udnytte de fælles centrale systemer bedst muligt. Dvs. vejlede i brugen af eksisterende og nye funktioner ifm. Acadre, KMD Sag, Office, KL-E journalisering, DynamicTemplate, Doc2mail, Netblanket o.lign.

Desuden vil der ske en løbende opgradering af kompetencer gennem korte kurser, seminarbesøg og fælles møder, så du kan fungere som bindeled f.eks. som ”spotter” af uhensigtsmæssigheder i systemerne mellem Digitalisering og IT og din egen afdeling.

 

Spm.: Får jeg tid til opgaven – jeg har jo også andre opgaver?

Svar:   JA din leder vil sørge for at du får den nødvendige tid til at deltage i de forskellige aktiviteter, herunder de kurser du deltager i.

 

Spm.: Hvor meget tid forventer I det tager?

Svar:   Tidsforbruget afhænger af hvor stort et område/hvor mange kollegaer du kommer til at være digital agent for, men forventningen er, at tidsforbruget for dig vil ligge på 7,5 – 15 timer om måneden. I det første halve år vil der derudover være noget ekstra undervisning i bl.a. præsentationsteknik, forandringsledelse (Adkar) mv. afhængig af din nuværende erfaring/baggrund.

 

Spm.: Skal jeg kunne undervise flere/afholde kursus for andre og hvor tit?

Svar:   Vi forventer og håber, at 4-6 af de digitale agenter har lyst til at undervise nyansatte i de fælles centrale systemer. De som viser interesse for at undervise vil modtage yderligere træning indenfor præsentation/undervisning så de er ekstra godt forberedt på dette.

Undervisningen vil være korte forløb til primært nyansatte/nye brugere af f.eks. Acadre og du skal regne med ca. 2 dage pr. år inkl. forberedelse. Din leder vil selvfølgelig sørge for, at du får tiden til forberedelse og undervisning.

 

Spm.: Får jeg et løntillæg for at være digital agent?

Svar:   Din leder og du aftaler rammerne herunder evt. særlige forhold for din rolle som digital agent.

 

Spm.: Hvad skal ansøgningen indeholde/hvem skal have den?

Svar:   Der er ingen krav til indhold blot en ”det vil jeg gerne” tilkendegivelse til din nærmeste chef er nok.

 

 

Med venlig hilsen

 

Digitaliseringsgruppen Procesoptimering

&

Digitalisering og IT