Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Doc2Mail opdateret

Denne servicemeddelelse er publiceret den 22. May 2018


Doc2Mail er blevet opdateret.

Ændringerne er primært rettet mod den Nye persondataforordning - GDPR - som træder i kraft den 25. maj 2018.

Det betyder, at I fremover vil få vist CPR-numre i forsendelseslisterne, med de sidste 4 cifre maskeret med X'er.

Ved eksport af data til xls vil maskeringsreglerne også slå igennem.

I kan stadig lave opslag på et fuldt cpr-nummer, og alle hits vil blive vist - dog med den maskering. CVR-numre vil ikke være omfattet af maskeringen.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte mig på 7994 6888 og tryk 1 eller oprette en sag på vores Servicedesk-Portal.

Hilsen Lene Clausen

It-konsulent

Servicedesk