Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kalenderbooking af mødelokaler m.m. på det nye Varde Rådhus.

Denne servicemeddelelse er publiceret den 26. May 2015


Det har i en periode været muligt at booke mødelokalerne på Varde Rådhus på Bytoften.

Mødelokalerne er oprettet i Outlook - se kortskitsen med mødelokalernes placering her.
Oversigt over mødelokalernes navne kan ses her.

Vi har været lidt tilbageholdende med personantallet i mødelokalerne – det er muligt at personantallet justeres i opadgående retning, når endelig møblering af lokalerne er afklaret.

Bemærk, at der ikke kan/må bookes møder i lokalerne før indflytningstidspunktet den 22. juni 2015.