Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kan ikke gemme mails i Acadre

Denne servicemeddelelse er publiceret den 06. January 2017


Efter opdateringer kan der være udfordringer med at gemme mails i Acadre.

Hvis du har udfordringer med at gemme mails i Acadre så skal du gøre følgende:

 

Luk din Outlook, Word-dokumenter, Excel-dokumenter og Acadre CM og MM hvis den også er åben

Gå ud på skrivebordet og dobbeltklik på Genveje

Gå i mappen Support

Tryk på Repérer Acadre og der starter et sort billede som vil køre. Når der står Press any key trykker du på en vilkårlig tast og det sorte billede lukker sig.

Start derefter Acadre CM fra Genvejsmappen som ligger på skrivebordet. Starter du Acadre fra skrivebordet efter installationen virker det ikke. Man skal altid starte Acadre CM op første gang inde fra Genvejsmappen når der er lavet en installation.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte mig på 7994 6888 og tryk 1 eller på servicedesk@varde.dk

Hilsen Lene Clausen

IT-konsulent

Servicedesk