Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Varde Kommune udskifter KMD Sag EDH med KMD Nova ESDH

Denne servicemeddelelse er publiceret den 16. March 2018


Varde Kommune har valgt at udskifte KMD Sag EDH med KMD Nova ESDH, da dette system er KMD's erstatning for KMD Sag EDH. Ved udskiftning sparer Varde Kommune bl.a. udgifter til håndtering af de manuelle sager.

Implementeringen af det nye system vil ske i løbet af april måned. De digitale agenter i de respektive afdelinger vil planlægge og afholde relevant undervisning.

I forbindelse med udskiftningen beder vi Jer få ryddet op i adviser, dagens post og afslutning af manuelle sager.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til de digitale agenter på KMD Sag området eller Lene Clausen på tlf.nr. 7994 6888 og tryk 1.

Hilsen Anette P. Lund og Lene Clausen

IT-afdelingen