Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Mødelokaleoversigt Bytoften 2 med indretning og udstyr.

Denne servicemeddelelse er publiceret den 01. February 2016


Der er udarbejdet en oversigt over mødelokaler og projektrum på Bytoften 2, Varde, hvor dels lokalernes beliggenhed, antal personer og udstyr fremgår.

Lokaleoversigten på Bytoften 2, indeholder oplysning om hvor lokalerne er beliggende (med beskrivelse), hvad de hedder i Outlook, hvor mange personer de rummer og hvilket udstyr der er i lokalet.

Bemærk, at alle mødelokaler (ikke projektrum) er blevet omdøbt, så navnet indeholder adressen – dette for at forhindre misforståelser, hvis man indbyder f.x. andre kommuner til møde på ”Rådhuset – Mødelokale 1”.
Med adressen inkluderet i kaldenavnet, er vi sikre på at de kører til Bytoften 2, Varde.
Det er alene kaldenavnet der er ændret – dvs at kalenderen er den samme.

For at bruge de nye kaldenavne – og ikke de gamle – er det dog en god ide, hvis I hver især i Jeres kalenderoversigt yderst til vestre sletter alle de ”gamle” mødelokaler, og henter dem ind igen med den nye navngivelse.

Se mødelokaleoversigter på BCV, Bytoften 2 samt i Sig her.