Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Orientering om løntilskud, jobrotation og seniorjob

Denne servicemeddelelse er publiceret den 19. January 2015


Pr. 1. januar 2015 er der kommet ændringer bl.a. i forbindelse med løntilskudsansættelser og jobrotationsordningen.

Løntilskud:

Fra den 1. januar 2015 kan ansættelser med løntilskud maximalt vare 4 eller 6 måneder afhængig af hvilken ydelse den ledige modtager. Dette kan jobkonsulenterne på Jobcenteret svare konkret på i de enkelte tilfælde.

Inden der kan etableres løntilskud kræver det, at den ansatte har været ledig i mere end 6 måneder.

Refusionen til kommunerne er faldet pr. 1. januar 2015. Dette får ingen betydning for de enkelte arbejdspladser, idet lønudbetalingen sker fra en central konto som hidtil.

Hvis du har spørgsmål til indholdet og etablering af løntilskud kan du kontakte arbejdsmarkedskonsulent, Merete Vammen Jacobsen, 7994 6326, mevj@varde.dk

Hvis du har spørgsmål til det ansættelsesmæssige (betingelser, timetal mv. ) kan du kontakte HR-konsulent, Kamilla B. Sørensen på 7994 6410, kasa@varde.dk

 

Jobrotation:

Pr. 1. januar 2015 er der sket følgende relevante ændringer i forhold til jobrotation:  

  • Vikaren skal have 6 måneders forudgående ledighed inden ansættelse i jobrotation
  • Varigheden af ansættelsen kan maksimalt vare 6 måneder
  • Vikaren må ikke tidligere have været ordinært ansat i Varde Kommune
  • Elev og lærlingeforløb kan ikke længere indgå i en jobrotationsordning
  • Det er ikke muligt at modtage jobrotationsydelse i perioder, hvor den beskæftigede som en del af uddannelsen deltager i praktik på virksomheden
  • Arbejdsgiver må ikke modtage anden offentlig støtte for de timer, den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation

Refusionssatsen er pr. 1. januar 2015 178,84 kr. Arbejdspladsen aflønner vikaren og søger efterfølgende om refusion

Hvis du har spørgsmål til rotationsordningen kan du kontakte Hanne Brodersen, arbejdsmarkedskonsulent, hbro@varde.dk, 7994 6364

 

Seniorjob:

Personer, som har mistet deres ydelse mindre end 5 år inden retten til efterløn, kan ansøge om seniorjob i deres bopælskommune.

Varde Kommune forventer ligesom i 2014 et meget lille antal ansøgere i 2015. Lønudgiften i forbindelse med ansættelsen i seniorjob betales af en central pulje.

Du er velkommen til at kontakte, Kamilla B. Sørensen på 7994 6410, kasa@varde.dk, hvis du ønsker at ansætte en seniorjobber såfremt der kommer en ansøgere, der matcher jeres ønsker.