Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat, Hoved MED-udvalgsmøde den 27. februar 2019

Denne servicemeddelelse er publiceret den 07. March 2019


Den 27. februar mødes hoved MED-udvalget for første gang i år.

Efter det ordinære møde, mødtes Hoved MED-udvalget til et dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget. Her var test af datasikkerhed, økonomi og besparelser og afbureaukratiseringstiltag i fokus.

Du kan se begge referater fra møderne her