Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Igangsættelse af telefonservicemåling

Denne servicemeddelelse er publiceret den 28. August 2014


Husk at tage telefonen, da der blive foretaget telefonservicemåling i september.

Som opfølgning på sidste års telefonservicemåling vil der igen i år blive foretaget en måling af, hvor gode vi er til at tage telefonen og hjælpe borgere, så de kun skal ringe en gang for at få klaret deres ærinde hos Varde Kommune. Telefonservicemålingen vil komme til at foregå i september, hvor firmaet Servicemind som står for målingen vil foretage en række opkald til kommunen.

Servicemind vil i perioden ringe og spørge efter tilfældigt udvalgte medarbejdere. Kommer de igennem til vedkommende, giver de sig til kende og afslutter kaldet. Kommer de ikke igennem til den efterspurgte, noterer de, hvilken service de så tilbydes.

Servicemind vurderer ikke fagligt indhold eller ”imødekommenhed” i samtalerne. Den enkelte samtale er helt anonym i undersøgelsen.

Servicemind laver efterfølgende en rapport, som vil blive præsenteret for den administrative chefgruppe og som også vil komme på Vores Varde.