Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ugeavisen - Ændrede deadlines.

Denne servicemeddelelse er publiceret den 15. December 2016


Jul og Nytår ændrer deadlines til Ugeavisen.

UGE 52

Ugeavisen udkommer tirsdag den 27. december 2016.
Annoncefrist: mandag den 19. december, kl. 10.00 til komud@varde.dk

UGE 1
Ugeavisen udkommer tirsdag den 3. januar 2017.
Annoncefrist: onsdag den 21. december, kl.12.00 til ann.varde@ugeavisen.dk 

Henvendelse om indrykning i Uge 1 og fremadrettet skal ske til: ann.varde@ugeavisen.dk

Tak til alle for godt samarbejde med fællesannonceringen gennem de sidste mange år.

Venlig hilsen
Jonna Melvej