Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Vinderne af konkurrencen "Den bedste digitale idé"

Denne servicemeddelelse er publiceret den 12. June 2017


Så er vinderne af den digitale konkurrence "Den bedste digitale idé" fundet og de har fået deres præmie overrakt.

Vinderne blev:

Karina Rasmussen, Pædagog i Børneuniverset, afdeling Hedevang og Jesper Just Nielsen, Varde Bibliotek.

Blandt de 16 indkomne forslag havde Digitalisering og IT indstillet følgende forslag til Direktionen:

  • Forslag nr. 3 - Digitalt løb til børnehave børn
  • Forslag nr. 9 - Den Digitale rygsæk til børn og unge i Varde Kommune

Begrundelsen for indstillingen af de 2 forslag var:

Forslag nr. 3

Ved at implementere digitale løb til børnehavebørn forbedres pædagogernes kompetenceniveau, og de får arbejdsredskaber til gennem leg med gadgets, at få den digitale læring i fokus, så de tidligt får digital dannelse.

Kort resumé:

Et digital løb, hvor der er lavet forskellige poster. Målet er at få børn og pædagoger til at blive fortrolige med de forskellige digitale gadgets, der findes i institutionerne. Ved at lave et digitalt løb, øges mulighederne for at få flere ting i brug.

Ved at pædagogerne sammen med børnene bruger de digitale gadgets på de digitale løb, fremmes anvendelse af de digitale medier i den pædagogiske praksis.

Forslag nr. 9

Ved at den digitale rygsæk implementeres, får kommunens børn og unge en digital dannelse og uddannelse, så de kan begå sig i en stadig mere digital verden. Samtidig giver det en kompetenceudvikling af medarbejderne, fordi de skal uddannes i brugen af den digitale rygsæk.

Kort resumé:

Vi lever i en digital verden, som vi kan blive klædt bedre på til. Fra børnehaveæalderen skal vi give børnene de redsskaber, de har brug for, til at kunne begå sig i en digital verden i lang tid frem. De/vi går fra at være passive forbrugere/modtagere til aktive og skabende borgere, der kan forholde sig reflekterende hertil.

Rygsækken vil være fyldt med kompetencegivende viden om f.eks. 3D design, nye teknologier, kodning, informationssøgning, kildekritik, adfærd, Big Data.

Direktionen besluttede på mødet den 24. maj 2017, at ligestille de 2 vinderforslag til en delt førsteplads, således begge forslagsstillere fik en præmie på kr. 5.000 til et arrangement på deres respektive arbejdspladser. Vinderne fik derudover en kurv.

Digitalisering og IT takker for alle indkomne forslag.