Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ydelsesoplysninger fra Udbetaling Danmark i KMD Sag Personoverblik

Denne servicemeddelelse er publiceret den 03. July 2017


KMD har orienteret om følgende:

"Det er i øjeblikket ikke muligt at se oplysninger om ydelser vedrørende børnetilskud, familieydelser og bidrag på Ydelseshistorikken i KMD Sag Personoverblik.

På nuværende tidspunkt kan vi ikke oplyse, hvornår oplysningerne bliver tilgængelige.

Vi gør samtidig opmærksom på, at Ydelsesoplysninger om barselsdagpenge ikke længere bliver ajourført.

Vi afventer nærmere dato fra Udbetaling Danmark"

Følg med her på siden, hvor der vil komme opdateringer så snart der er nyt fra KMD.

Hilsen Lene Clausen

IT-konsulent

Servicedesk